Junior suite

Okusan, skladan 48 m2 koji ostavlja prostor za san